De Digitale Handtekeningenactie
OV-Chipkaart met nultarief voor visueel gehandicapten
Aan: Staatssecretaris Huizinga
OV-Chipkaart met nultarief voor visueel gehandicaptenDoor invoering van de OV-Chipkaart, dreigt het openbaar vervoer voor blinden en
slechtzienden ontoegankelijk teworden.
Automaten voor het opwaarderen van saldo op de OV-Chipkaart en voor het kopen van producten als kaartjes en abonnementen, zijn door visueel
gehandicapten niet te bedienen.
Visueel gehandicapten kunnen niet controleren of ze juist zijn afgemeld bij het verlaten van het vervoersmiddel, zodat ten onrechte teveel
geld kan worden afgeschreven van het saldo op de OV-Chipkaart.
Apparatuur voor het controleren van het saldo op de OV-Chipkaart, is ontoegankelijk voor visueel gehandicapten.
Ondanks oproepen van diverse belangenorganisaties, hebben vervoersbedrijven actief in het openbaar vervoer, tot nu toe vrijwel niets gedaan
om de OV-Chipkaart toegankelijk te maken voor visueel gehandicapten.
Daarom dreigen visueel gehandicapten bij de introductie van de OV-Chipkaart, door allerlei hindernissen welke de OV-Chipkaart veroorzaakt,
uitgesloten teworden van het openbaar vervoer.
Daarom vragen wij aan staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat, belast met de invoering van de OV-Chipkaart:
1. Visueel gehandicapten een OV-Chipkaart te verstrekken tegen het nultarief, zodat blinden en slechtzienden toegang houden tot het openbaar
vervoer en geen hinder ondervinden van de hindernissen welke de OV-Chipkaart veroorzaakt.
2. In de toekomst geen nieuwe projecten meer te starten, welke de mobiliteit van blinden en slechtzienden ernstig in gevaar brengt, zoals
bij de invoering van de OV-Chipkaart het geval is.
3. Actief beleid te voeren om het openbaar vervoer beter toegankelijk te maken voor visueel gehandicapten controleren van het saldo op de
OV-Chipkaart, is ontoegankelijk voor visueel gehandicapten.
Initiatiefnemers:
Een groep verontruste blinden en slechtzienden.
Meer informatie:
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/organisatievenw/staatssecretaris/
Teken jij ook??
klik dan hier:
http://www.axci.nl/?ln=ned&id=3349